Náučný chodník Belianske lúky

Národná prírodná rezervácia Belianske lúky je známa nielen jedinečnými biotopmi, flórou i faunou, ale aj vďaka tomu, že ide o najväčšie zachované slatinné rašelinisko na Slovensku. Bližšie spoznať krásy tejto lokality umožňuje turisticko-náučný chodník. 

Náučný chodník začína pri cyklotrase medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou a preto je spestrením aj pre užívateľov tejto cyklotrasy. Na okruhu s dĺžkou 800 metrov sa nachádza sedem informačných panelov v slovenskom a anglickom jazyku. V jeho závere sa nachádza drevený nadzemný chodník v dĺžke 250 m, ktorý je avšak pre bicykle neprístupný. Drevený nadzemný chodník tvorí uzavretý okruh a na jeho začiatku je možné si bicykel zaparkovať v drevenom stojane.

belianska cyklotrasa

Využívanie rašelinísk zapríčinilo, že v strednej Európe sú dnes nenarušené rašeliniská veľmi vzácne a treba ich chrániť. Belianske lúky boli vyhlásené v roku 1983 za maloplošné chránené územie a v súčasnosti majú štatút národnej prírodnej rezervácie. Rozloha chráneného územia je 89,42 ha a platí v ňom 4. stupeň ochrany.

V neďalekej obci Lendak sa dokonca traduje legenda o zmiznutom či utopenom dávnominulom vojsku na Belianskych lúkach. To, že pohyb na rašelinisku môže byť niekedy nebezpečný, dokazuje aj miesto, kde hĺbka je viac ako 2 m. Ak by sme sa na „ostrovčeky“ postavili, pocítili by sme, že pôda pod nohami sa doslova trasie.

Zdroj text: spisskabela.sk

Zdroj titulná foto: tatry.sk