Paulínsky kostol v Kežmarku

Paulínsky kostol v Kežmarku bol postavený v roku 1654 na mieste troch meštianskych domov, ktoré v roku 1650 darovalo mesto Kežmarok katolíckej cirkvi. Išlo o vďaku za pomoc pri riešení sporov s rodinou Thökölyovcov.

V roku 1741 kostol vyhorel. O šesť rokov neskôr sa začala jeho neskorobaroková prestavba v réžii paulínskeho rádu.

Interiér kostola je jednoloďový. Najstaršou zachovanou časťou je bohato zdobená kazateľnica pochádzajúca z konca 17. storočia. Zhotovil ju majster, ktorý sa podieľal aj na vytvorení oltára v kaplnke kežmarského hradu.

Celý chrám takmer ucelene predstavuje vývoj jednej umeleckej epochy: od ranného cez vrcholný barok až k rokokovému záveru.

Zdroj: www.dokostola.sk

Titulná foto: www.kezmarok.com