Pieninské lipy

Pieninské lipy sa majestátne vypínajú na brehu Dunajca pri Národnej kultúrnej pamiatke Červený kláštor. Ich počet sa prirodzeným úbytkom znížil z pôvodných 22 na 18 kusov. Niektoré zo starých líp dosahujú obvod okolo 600 cm.

Pre svoj vek a rozmery majú veľkú cenu a zasluhujú si náležitú ochranu, ktorá sa im poskytuje aj v podobe špeciálneho ošetrovania.

V roku 1972 boli vyhlásené za chránený areál. V súčasnosti sú ako významné biotopy súčasťou ochrannej zóny B so štvrtým stupňom ochrany.

Zdroj: www.pieniny.sk

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP