Poľská brána v Levoči

Poľská brána v Levoči bola pristavaná k západnému múru Gymnaziálneho kostola a vnútornému pásu mestských hradieb. Pochádza pravdepodobne z 15. storočia.

Veža s gotickým priechodom slúžila zo začiatku na obranu, neskoršie mala aj zvony. Mestskou bránou v skutočnosti nikdy nebola a v minulosti ju nazývali aj Brána pod jednou vežou alebo Kláštorská veža.

Každú noc malo na hradbách službu dvanásť strážnych, na kostolnej veži štyria trubači a jeden hlásnik, pretože veže kostolov a radnica slúžili ako najlepšie pozorovateľne.

Poľská brána v Levoči bola bola zreštaurovaná v rokoch 1981 – 1982.

Zdroj textu a titulnej foto: www.ik.levoca.eu

POZRI TIEŽ:

Starý kláštor minoritov – Čierny kostolNa konci Kláštorskej ulice stojí kostol minoritov, nazývaný tiež Gymnaziálny kostol alebo Čierny kostol. Pochádza z prvej polovice 14. storočia a na jeho stavbu použili peniaze, ktoré LevočaHistorická časť mesta spolu s Dielom Majstra Pavla je zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Za mohutnými hradbami sa nachádza viac ako 300 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok! Fortifikačný systém v LevočiLevoča bola už v 13. storočí obklopená mohutnými mestskými hradbami, ktoré sa zachovali okolo celého mesta, okrem jeho južnej časti, až do dnešných čias. Až do 18. storočia boli