Prírodná rezervácia Pusté pole

Prírodná rezervácia Pusté pole, za chránenú vyhlásená v roku 1983, je xerotermná lúka na andezitovom podklade nachádzajúca sa v Slánskych vrchoch medzi obcami Zlatá Baňa a Červenica.

Rastie tu najbohatšia populácia ponikleca veľkokvetého (Pulsatila grandis) v celých Slánskych vrchoch. Lokality ponikleca boli na území celého Slovenska v posledných desaťročiach veľmi zmenšované a redukované v dôsledku rekultivačných prác alebo postupným zarastaním stanovíšť. Preto je na tomto území nevyhnutná starostlivosť formou extenzívneho kosenia a pasenia, ktoré naša správa zabezpečuje v dvojročných intervaloch.

Zdroj: www.sopsr.sk

Titulná foto: Pixabay – autor: ilyessuti, Pixabay License

Výlety v okolí