Radnica Kežmarok

Prvá kežmarská radnica stála na jednej z najstarších kežmarských ulíc – na Starom trhu. Po vpáde husitov r. 1433 mesto čiastočne vyhorelo a centrum sa presunulo do jeho inej časti, kde sa vytvorilo nové námestie. V jeho strede postavil r . 1461 Juraj zo Spišskej Soboty novú gotickú radnicu. Dodnes sa z tejto stavby zachoval zvyšok trojokna na južnej strane radnice. Po veľkom požiari bola radnica v r. 1541 – 1555 prestavaná majstrom Kuntzom z Kežmarku do renesančnej podoby, o čom svedčí na západnej fasáde kamenný mestský znak s letopočtom 1555, časti okenných portálov a na južnom prízemí zbarokizovaný, pôvodne renesančný portál s mestským erbom. R. 1641 za richtára Žigmunda Moesa sa k radnici pristavala veža. V r. 1779 radnica znova vyhorela a prestavala sa v klasicistickom slohu. Dnešný výzor a nadstavbu druhého poschodia nadobudla po poslednom veľkom požiari r. 1922. Pod radnicou je stará pivnica, v ktorej v 16. stor. vyvierali pramene vody. Podľa tradície vedie z pivnice únikový podzemná chodba. V súčasnosti je radnica sídlom mestského úradu. Zdroj: www.kezmarok.net.