Renesančná zvonica v Kežmarku

V blízkosti kostola je renesančná zvonica z roku 1591, ktorá je považovaná za najkrajšiu spišskú kampanilu.

Má pôdorys štvorca. Zdobí ju renesančná štítková atika s erbami cisárskeho habsburského rodu, Uhorska a mesta Kežmarku. Na tele zvonice je sgrafitová výzdoba.

Latinské nápisy hovoria o dátume výstavby: Ignea ContIgerat Librae soL LVCIDVs astra hoC aVtor qVanDo ContInVaVIt opVs (Jasné slnko sa dotýkalo žiarivého súhvezdia Váh, keď tvorca pokračoval v tomto diele.) ANNO MDXCI. XVIII. SEPTEM (18. september 1591).

Zdroj: www.kezmarok.net

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

  • Adresa: Kostolné námestie 16, 060 01 Kežmarok
  • GPS: 49°8'14.04", 20°25'47.43"
  • Email: admin@kezmarok.net
  • Kontakt: +421 (0) 908 981 166