Ruské sedlo

Ruské sedlo dosahuje výšku 801 m n. m. a rozdeľuje Slovenslú a Poľskú republiku. Je to priesmyk ktorý sa nachádza v hrebeni Bukovských vrchov, medzi vrchmi Kruhliak a Rypy.

Sedlo bolo oficiálne vyhlásené za miesto na táborenie. Priamo v sedle sa nachádza turisticky obľúbená útulňa, ktorá má kapacitu 8 miest na spanie. Je nutné mať vlastný spací vak a karimatku. Oblasťou vedie viacero náučných chodníkov ako aj cyklotrás.

V blízkosti sedla pramení rieka Cirocha, ktorej vodu zachýtáva nižšie v údolí vodná nádrž Starina. Z tohto dôvodu zaniklo v minulosti niekoľko rusínksych obcí čím sa do sedla zo slovenskej strany zhoršil prístup.

Sedlom v minulosti viedla spojnica Uhorska a Haliča, tzv. Porta Rusica z r. 1861. Kamenná cesta "Porta Rusica" je kultúrnou pamiatkou.

Trasa zo Slovenska:

Zdroj titulná foto: Ondřej Žváček CC BY 2.5

Pozri tiež:

Vodárenská nádrž StarinaNa území Národného parku Poloniny leží vodná nádrž Starina. Nádrž zásobuje pitnou vodou takmer celé východné Slovensko a je najväčšou nádržou na pitnú vodu v strednej Európe. Okrem toho znižuje Kamenná cesta Porta RusicaV katastrálnom území bývalej obce Ruské, v oblasti vodárenskej nádrže Starina sa nachádza kamenná cesta Porta Rusica, ktorá bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Táto cesta bola PľašaNárodná prírodná rezervácia (NPR) Pľaša je vyhlásená od roku 1967 na ochranu pôvodného zachovalého komplexu lesných porastov pralesovitého charakteru s výskytom buka a prímesou javora, bresta a jaseňa na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Výlety v okolí