Vodárenská nádrž Starina

Na území Národného parku Poloniny leží vodná nádrž Starina. Nádrž zásobuje pitnou vodou takmer celé východné Slovensko a je najväčšou nádržou na pitnú vodu v strednej Európe. Okrem toho znižuje povodňové prietoky pod vodným dielom a zabezpečuje minimálne prietoky na Ciroche pod nádržou.

História

V roku 1980 začalo z dôvodu výstavby vodnej nádrže vysídľovanie rusínskych obcí Starina, Veľká Poľana, Zvala, Smolník, Dara, Ostružnica a Ruské. V roku 1988 sa na ich mieste už rozprestierala priehrada Starina.

 Vodárenská nádrž Starina. Foto: Jano Štovka, MQEP

Pozostatky obcí a historické pamiatky

Z bývalej obce Ostružnica sa zachoval cintorín padlých v prvej svetovej vojne a ruiny kostola z roku 1806. Podobný cintorín sa zachoval aj zo Smolníka.

Aj na obec Ruské ostala spomienka v podobe vojenského cintorína z prvej svetovej vojny, ako aj kaplnky. Z konca obce vedie zachovalá kamenná cesta, technická kultúrna pamiatka, tzv. Porta Rusica.

 Vodárenská nádrž Starina. Foto: Jano Štovka, MQEP

Spomienkou na Veľkú Poľanu je jeden pôvodný domček a pomník – rotunda padlým vojakom v prvej svetovej vojne na vojenskom cintoríne. Okrem toho sa zachovali aj ruiny kostola z roku 1784. Pod obcou stojí prícestný kríž z roku 1885.

Cintorín padlých vojakov sa zachoval aj v bývalej obci Dara. Okrem toho v nej ešte stále stojí murovaný pravoslávny kostolík z roku 1956.

Po obci Zvala ostal jeden rodinný dom. Na mieste pôvodného kostola z roku 1795 stojí kaplnka.

Obec Starina leží pod vodnou hladinou Starina.

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

POZRI TIEŽ:

Národný park PoloninyNárodný park Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom a do siete slovenských národných parkov pribudol v roku 1997. Je lokalizovaný na slovensko-poľsko-ukrajinskom Beskydský panteónBeskydský panteón je symbolický cintorín významných osobností z oblasti Polonín. Pripomína ľudí, ktorí v tomto kraji žili, pracovali, tvorili, alebo n... Drevený chrám, JalováVýchod Slovenska je okrem množstva zaujímavostí známy aj veľkým počtom drevených chrámov. Gréckokatolícky drevený chrám svätého Juraja v Jalovej pochádzajúci z roku 1792...
  • GPS: 49°2'38.25", 22°15'46.08"