Slnečné hodiny v Krížovej Vsi

V obci Krížová Ves (okres Kežmarok) nájdeme vertikálne maľované slnečné hodiny na evanjelickom kostole.

Hodiny sú úplné a majú kruhový tvar. Číselník je s rímskymi číslicami VI až VI, čiže od šiestej hodiny rannej do šiestej hodiny poobednej umiestnený na maľovanej stuhe. V mieste umiestnenia ukazovateľa je výzdoba v tvare slnka s vychádzajúcimi lúčmi a v strede neho je trojramenný kríž. V hornej časti hodín sa nachádza latinský nápis LUMEN TEMPORE VENIT. Slnečné hodiny sú farebné a pekne viditeľné na bielej fasáde kostola, čo návštevníka pri pohľade na kostol upúta.

Evanjelický kostol bol vybudovaný na vyvýšenine nad miestnym potokom (630 m n. m.). Vznikol zrejme prestavbou už staršieho chrámu z obdobia vzniku obce (poslednej tretiny 13. storočia). Prvýkrát sa chrám spomína r. 1315 v súvislosti s rádom Božieho hrobu. V nasledujúcich storočiach bola jeho podoba len mierne zmenená. Za najväčší zásah do stavby považujeme nové zaklenutie lode v 17. stor., keď bol zničený pôvodný, zrejme drevený kazetový strop. Veža bola západne k lodi pristavaná pravdepodobne až neskôr.

Zdroj textu a foto: Lucia Mihoková

  • Adresa: Krížová Ves
  • GPS: 49°11'18.22", 20°28'57.31"