Thurzov dom v Levoči

Thurzov dom je jediným objektom, na ktorom sa zachovala renesančná atika. Na fasáde má sgrafitovú výzdobu – nad oknom druhého poschodia je umiestnený erb Thurzovcov, pod týmto oknom erb ďalšieho majiteľa Hilara Csákyho a jeho manželky, erb Spišskej župy a napokon erb mesta Levoča.

Thurzov dom v Levoči vznikol splynutím dvoch pôvodných budov v 15. storočí. Do roku 1532 patril významnej levočskej rodine Thurzovcov. V roku 1824 sa uskutočnila jeho prestavba.

Sgrafito pochádza z rokov 1903 – 1904, teda z čias, keď dom vlastnili Csákyovci. V kopulovitej miestnosti na druhom poschodí objektu bola v 70. rokoch nášho storočia reštaurovaná freska s alegorickým námetom pochádzajúca približne z roku 1824 od Jozefa Czauczika.

Thurzov dom je dnes sídlom Štátneho oblastného archívu v Levoči.

Zdroj: www.ik.levoca.eu, www.vypadni.sk

Titulná foto: www.vypadni.sk

POZRI TIEŽ:

LevočaHistorická časť mesta spolu s Dielom Majstra Pavla je zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Za mohutnými hradbami sa nachádza viac ako 300 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok! Spišská Kapitula a Spišský hradSpišská Kapitula nesie prívlastok slovenský Vatikán. Kedysi bola výlučne kňazskou osadou, dnes je sídlom Spišského biskupstva a pamiatkou UNESCO. Na Spišský hrad, najväčší hradný komplex strednej Európy, je to len skok.