Chrám svätých Sedmopočetníkov, Sukov

Na mieste pôvodnej pravoslávnej drevenej cerkvi si Sukovčania postavili kamenný chrám na počesť svätého Nikolaja.

V roku 1660 ho posvätil pravoslávny biskup Antonij z Przemyšľa, o čom ešte donedávna svedčil dokument na prestole – antimins, vydaný v danom roku spomínaným biskupom. Z neskorších pamiatok sa zachovala „Hramota” zosnulých z roku 1798, podľa ktorej sa naši predkovia modlili menovite za svojich blízkych podľa rodov a „za vsich ot vika pravoslávnych usopšich”.

I napriek všetkým ťažkostiam v dávnej minulosti, ktoré pravoslávni veriaci prežili, zachovali si vieru svojich predkov, obrad, jazyk, starý kalendár a cirkevné obyčaje. V dôsledku násilnej deložácie zo starého chrámu boli nútení postaviť si nový chrám, ktorý bol zasvätený v roku 1996 slovanským prvoučiteľom svätým sedmopočetníkom Cyrilovi a Metodovi a ich učeníkom Klimentovi, Gorazdovi, Angelárovi, Naumovi a Sávovi.

Zdroj: www.pravoverni.sk

Titulná foto: www.sukov.sk

  • Adresa: 067 02 Sukov
  • GPS: 49°13'14.76", 21°52'25.33"
  • Web: http://www.sukov.sk/