Evanjelický kostol v Matejovciach

Evanjelický kostol v Matejovciach, ktoré sú mestskou časťou Popradu, sa začal budovať 29. mája 1786. Kostol bol následne vysvätený 4. októbra 1787.

V interiéri kostola sa nachádza neskorobarokový oltár z rokov 1780 – 1790 s obrazom Krista a samaritánky z roku 1887 a polychrómovaná drevená kazateľnica z druhej polovice 18. storočia. Dvojmanuálový organ z roku 1823 sa dodnes používa nielen na služby Božie, ale aj na organové koncerty.

Evanjelický kostol v Matejovciach bol v roku 1987 pri príležitosti svojej 200-ročnej existencie rekonštruovaný.

Zdroj: www.poprad.sk

Titulná foto: www.matejovce.sk