Ivanov vrch

Ivanov vrch (813 m n. m.) je jedným z množstva turistických cieľov návštevníkov Slanských vrchov. Tento výrazný vrch sa nachádza mimo hlavného hrebeňa a tvoria ho dva samostatné vrcholy (Východný a Západný) oddelené malým sedlom.

Ivanov vrch ako aj jeho okolie ponúka skvelú turistiku v každom ročnom období. Krásne lesné porasty bukov, jaseňov a javorov sa prelínajú s drsnými skalnými sutinami a vysokými skalnými bralami, odkiaľ sa vám otvorí krásny výhľad najmä na Praporec, Šimonku, Čiernu horu a Oblík.

Nenáročnú túru po značených chodníkoch vedúcimi príjemným lesným prostredím Slanských vrchov môžete započať v obci Hermanovce nad Topľou (cca 3 km), v Zámutove alebo v Hlinnom, či v Rudlove. Pod vrcholom Ivanovho vrchu vedie aj značená cyklotrasa.

Výstupová trasa: Hlinné – Hlinianska jelšina – Ivanov vrch a späť, stúpanie +737 m

Dĺžka trasy: 16,4 km

ivanov-vrch

Zdroj fotografií: Jakub Pelescak, hikemates.com

Pozri tiež:

PraporecVrch Praporec (961 m n. m.) sa spolu s neďalekou Šimonkou považuje za jeden z najkrajších kopcov pohoria Slanské vrchy. Vďačí za to predovšetkým svojim obrovským skalným útvarom, pozostávajúcim zo sopečných hornín, najmä z andezitu, charakteristického veľmi zaujímavou odlučnosťou. NPR ŠimonkaNPR Šimonka dosahuje nadmorskú výšku 1092 m. n.m. Od roku 1950 je vrcholová časť národnou prírodnou rezerváciou s rozlohou 33,52 hektárov. Táto rezervácia chráni hlavne zvyšky Zámutovské skalyPrírodná rezervácia Zámutovské skaly sa nachádza v katastroch obcí Zámutov a Rudlov. Zámutovské skaly sú jedným z najvýznamnejších prírodných výtvorov v Slánskych vrchoch.