Kamenná baba

Kamenná baba predstavuje národnú prírodnú rezerváciu a zároveň územie európskeho významu. Situovaná je v katastroch obcí Lipovce a Lačnov v okrese Prešov, má rozlohu 340 hektárov a nachádza sa v nadmorskej výške 545 až 995 m n. m.

Územie európskeho významu Kamenná baba pozostáva z dvoch nerovnako veľkých častí predelených cestou medzi obcami Lipovce a Lačnov. Podstatná časť územia spadá do orografického celku Branisko, menšia časť, nazývaná Na skaly, zaberá juhozápadné časti Bachurne.

 Lačnov. Foto: Lýdia Pribulová

Geologické podložie územia je tvorené prevažne dolomitmi. Lačnovský potok tu vyhĺbil kaňonovitú roklinu, kde sa v koryte potoka vytvorila sústava vodopádov nazvaná Prahy. V území sa nachádzajú tiež bizarné geomorfologické útvary. Nápadná je skalná veža Mojžišov stĺp, skalná brána Vrátnica či útvar zvaný Kamenná baba.

V skalách tzv. „lipoveckého krasu” sa nachádza viacero väčších i menších jaskýň, ktoré sú dôležitým zimoviskom viacerých druhov netopierov. Najznámejšie jaskyne sú Komín a Zlá diera.

 Jaskyňa Zlá diera. Foto: www.zladiera.sk

Na území Kamennej baby bol zaznamenaný výskyt 10 biotopov (5 lesných, 5 nelesných), 2 rastlinných druhov a 3 živočíšnych (cicavce) druhov európskeho významu. Neodmysliteľnou súčasťou územia je aj vtáctvo. K tým najvzácnejším patrí bocian čierny, orol skalný či výr skalný.

 Poniklec veľkokvetý. Foto Pixabay, ilyessuti, Pixabay License

Národná prírodná rezervácia Kamenná baba je tiež súčasťou náučného chodníka Kamenná baba – Lačnov, ktorý vedie cez Lačnovský kaňon. Náučný chodník je strednej náročnosti, má 2,3 km a prevýšenie 220 m.

Zdroj: www.sopsr.sk, www.naucnechodniky.eu

Titulná foto: Lýdia Pribulová

POZRI TIEŽ:

Kostol sv. Bartolomeja, FričovceStredoveký chrám bol vybudovaný na vyvýšenine (462 m n. m.) v centre stredovekej obce Frich. Tá vznikla v rámci šoltýskej kolonizácie, keď tam prvých osadníkov priviedol šoltýs Hrad ŠarišŠarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Je postavený na Šarišskom vrchu nad mestečkom Ľudové múzeum v BrezoviciĽudové múzeum v Brezovici v okrese Sabinov je zrkadlom obce za posledných sto rokov. V múzeu je okrem iného zachytený celý postup, ako sa vyrábalo plátno či koberce.