Kaštieľ Strážky, Spišská Belá

V miestnej časti Spišskej Belej na východnom Slovensku pod názvom Strážky stojí kaštieľ, ktorý je skvostom renesančnej architektúry na Slovensku.

Kaštieľ Strážky bol postavený na základoch gotického hradu, ktorý údajne vznikol na rozvalinách kláštora templárov a patrí k najstarším na Slovensku. Neskorší majitelia Horváth-Stansithovci pochádzajúci z významnej chorvátskej šľachtickej rodiny si gotický hrad postupne prebudovali na renesančný kaštieľ.

V roku 1588 zriadil Gregor Horváth-Stansith v rodinnom sídle významnú humanistickú školu a v rokoch 1618 až 1628 pokračoval v prestavbe kaštieľa, ktorý v tom čase získal dnešnú podobu. Pôvodne trojkrídlovú stavbu doplnili po požiari v roku 1708 o štvrté krídlo, čím sa vytvoril typický štvorcový pôdorys s vnútorným nádvorím.

 Foto: Jano Štovka, MQEP

V roku 1862 sa do kaštieľa v Strážkach nasťahoval barón Eduard Mednyánszky. Z Beckova si na Spiš priviedol desaťročného syna Ladislava, z ktorého sa neskôr stal maliar európskeho formátu. Počas niekoľkých pobytov v rodinnom sídle na úpätí Tatier tento významný umelec namaľoval viacero nádherných krajiniek s originálnymi sociálnymi komponentmi.

Čaro kaštieľa znásobuje anglický park z 19. storočia. Spolu s gotickým opevneným Kostolom sv. Anny a renesančnou zvonicou v historickom centre obce tvorí kaštieľ národnú kultúrnu pamiatku.

 Foto: Jano Štovka, MQEP

Kaštieľ po rekonštrukcii slúži Slovenskej národnej galérii, ktorá tu prezentuje viaceré expozície – historický nábytok a interiérové doplnky, Ladislav Mednyánszky a Strážky (maliar, ktorý sa tu často zdržiaval a tvoril), portréty zo 17. – 19. storočia a historická knižnica.

Slovenská národná galéria získala tento objekt do správy v roku 1972 prevodom po smrti bývalej majiteľky, barónky Margity Czóbelovej.

V kaštieli sa realizovala aj rekonštrukcia a revitalizácia anglického parku z 19. storočia, kde je v súčasnosti nainštalovaná expozícia plastiky. Kaštieľ Strážky ponúka okrem výstavných priestorov aj rôzne hudobno-dramatické a vzdelávacie programy. Nájdete v ňom i park s bezbariérovou expozíciou Slovenské sochárstvo 20. storočia. 

Zdroj: Dajama

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

POZRI TIEŽ:

Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej BelejMúzeum je rodným domom vynálezcu J. M. Petzvala, ktorý sa považuje za zakladateľa modernej optiky a priekopníka v oblasti fotografovania. Belianska jaskyňaBelianska jaskyňa je jedným z podzemných klenotov Slovenska. Zároveň ide o jedinú sprístupnenú jaskyňu vo Vysokých Tatrách. Historické centrum mesta PodolínecMestská pamiatková rezervácia s historickým námestím, farský kostol so stredovekými maľbami, mestské hradby, piaristický kláštor s kostolom. To všetko je súčasťou nádhernej siluety mestečka Podolínec.