SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Múzeum ukrajinskej kultúry (čiastočne bezbariérové) vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Ukrajincov Slovenska od najstarších čias až po súčasnosť. Vzniklo v roku 1956 v Prešove, pričom vo Svidníku sídli od roku 1964.

Hlavná kultúrno-historická expozícia sa nachádza v rekonštruovanej pamiatkovo chránenej budove z druhej polovice 19. storočia a jej účelovej prístavbe na pešej zóne v centre mesta. 

 Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Zdroj: SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Trojpodlažná výstavná plocha s rozlohou 1 700 m2 návštevníkom poskytuje stručnú charakteristiku prírodno-klimatických pomerov regiónu, ako aj prehľad dejín osídlenia, hospodárstva, štátnej správy, sociálneho, národnostného a kultúrneho vývoja príslušného etnika od najstarších čias až po súčasnosť.

 Expozícia v SNM – MUK. Zdroj: SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Expozícia sprístupnená v roku 1983 sa nachádza v barokovom kaštieli z 18. storočia. Predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku od 16. storočia až po súčasnosť. 

 Galéria Dezidera Millyho. Zdroj: SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Centrálne miesto v expozícii majú diela národného umelca Dezidera Millyho (1906 – 1971), príslušníka Generácie 1909, ktorý vošiel do dejín moderného výtvarného umenia na Slovensku ako jeden z jeho zakladateľov.

 Expozícia v Galérii Dezidera Millyho. Zdroj: SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Národopisná expozícia v prírode podáva návštevníkom ucelenú predstavu základných životných podmienok Ukrajincov Slovenska v minulých historických obdobiach. Sústreďujú sa tu typické pamiatky ľudovej architektúry a bývania v oblasti severovýchodného Slovenska. 

 Foto: Jano Štovka MQEP

sa nachádza nad svidníckym amfiteátrom na ploche 11 hektárov a je v ňom umiestnených okolo 50 objektov ľudovej architektúry. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1975. V areáli je možnosť posedenia a občerstvenia v tradičnej zájazdovej (furmanskej) krčme s vozárňou zo začiatku 20. storočia.

POZRI TIEŽ: 

Skanzen vo SvidníkuNárodopisná expozícia v prírode – Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku, sústreďuje mnoho najtypickejších pamiatok ľudovej architektúry charakteristických pre túto kultúru. Drevený chrám, Ladomirová (UNESCO)Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát.
  • Adresa: Centrálna 258, 089 01 Svidník
  • GPS: 49°18'21.86", 21°34'14.85"
  • Web: http://www.snm.sk/muk
  • Email: ludmila.razina@snm.sk
  • Tel: +421908795086
  • Kontakt: Sídlo múzea:\r\nSNM-Múzeum ukrajinskej kultúry \r\nCentrálna 258\r\n089 01 Svidník \r\n\r\nSNM-Múzeum ukrajinskej kultúry \r\nKultúrno-historická expozícia \r\nCentrálna 258\r\n089 01 Svidník \r\ntelefón: +421 54 245 10 05