Evanjelický kostol v Tatranskej Kotline

Kostol v Tatranskej Kotline z roku 1906 je najmladším z trojice evanjelických a.v. kostolov vo Vysokých Tatrách. Je riešený ako netradičná asymetrická dispozícia dvojlodia s jednou bočnou loďou. Popud k jeho výstavbe vyšiel od evanjelického a.v. farára a seniora v Spišskej Belej Samuela Webera (1835-1908). Tomuto známemu milovníkovi Tatier a spišskému historikovi je venovaná pamätná tabuľa v chráme. Generálna oprava kostola sa konala v rokoch 1986-1987. Bohoslužby sa v ňom konajú v mesiacoch máj – október.

Zdroj: Garstková J., Nevlazla M., Šleboda J.: Sakrálne pamiatky v členských mestách a obciach Združenia Región „Tatry“. ISBN: 978-80-89426-06-5

Titulná foto: Wikipédia – autor: Doko Ing. Mgr. Jozef Kotulič – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://lnk.sk/aguK