Galéria Dezidera Millyho

Galéria Dezidera Millyho, nachádzajúca sa v barokovom kaštieli z 18. storočia, je súčasťou Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Sprístupnená bola v roku 1983.

Galéria predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Rusínov-Ukrajincov od 16. storočia až po súčasnosť.

Dominantou expozície je vzácny súbor ikon, ktoré patria medzi najstaršie a najcennejšie zbierkové predmety SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Expozícia pozostáva z exponátov chronologicky prezentujúcich vývoj ikonopisného umenia 16. – 18. storočia. Okrem toho sú v expozícii prezentované diela predstaviteľov staršej a mladšej generácie.

 Expozícia v Galérii Dezidera Millyho. Zdroj: SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Centrálne miesto v expozícii majú diela národného umelca Dezidera Millyho (1906 – 1971), príslušníka Generácie 1909, ktorý vošiel do dejín moderného výtvarného umenia na Slovensku ako jeden z jeho zakladateľov.

Charakteristickou črtou tvorby D. Millyho, ktorého meno nesie galéria a ktorý sa hrdo hlásil k svojmu ukrajinskému pôvodu, je námetová pestrosť, bohatosť, technická rozmanitosť, majstrovské stvárnenie dedinského človeka a preniknutie do jeho vnútorného pocitového ovzdušia, poetičnosť a baladičnosť.

Zdroj: www.svidnik.sk

Titulná foto: SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

POZRI TIEŽ:

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúryMúzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Ukrajincov Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. SvidníkNavštívte mesto duší padlých vojakov, kde budete môcť vidieť miesta, kde prebiehali boje počas II. svetovej vojny. Na mieste bojov sa nachádza v súčasnosti niekoľko pamätníkov a časť pôvodného zachovaného vojenského arzenálu. Drevený chrám, Ladomirová (UNESCO)Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát.