Chrám Božej múdrosti, Svidník

Na konci 18. storočia, približne v rokoch 1785 až 1800, sa vo Vyšnom Svidníku začalo s výstavbou murovaného gréckokatolíckeho chrámu.

Farský Chrám Božej múdrosti pravdepodobne nebol postavený v celosti tak ako ho poznáme dnes – najprv bola postavená kaplnka, ktorá je teraz svätyňou chrámu, potom veža a nakoniec loď chrámu. Chrám je postavený v neskorobarokovom štýle.

Z pokolenia na pokolenie sa zachovala správa, že na mieste, kde stojí dnešný gréckokatolícky farský chrám, sa spájali dve rieky, Ondava s Ladomírkou, v sútoku ktorých sa utopila dcéra poľského grófa, ktorý sídlil so svojím vojskom vo Svidníku. Na túto pamiatku dal spolu s veriacimi postaviť nablízku rieky malý oltár a neskôr malú kaplnku (dnes miesto v chráme pri žertveníku). V tom istom období začali s výstavbou väčšieho oltára (dnes hlavný oltár chrámu) a neskôr k nemu pribudovali loď a predchrám.

K majetku gréckokatolíckej farnosti vo Svidníku patrí aj malá kaplnka Panny Márie postavená neďaleko chrámu. Na jej mieste kedysi stála socha sv. Jána Nepomúckeho, ktorá bola ale značne poškodená, na základe čoho sa v roku 1954 veriaci rozhodli, že na jej mieste postavia kaplnku a umiestnia do nej sochu Panny Márie.

Zdroj: www.grkatsk.sk

Titulná foto: Wikipédia – autor: Peter Zelizňák – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://lnk.sk/iuFK