Vojnový cintorín Svidník II. (Vyšný Svidník)

Vojnový cintorín Svidník II. patrí medzi veľké cintoríny v okrese Svidník. Nachádza sa len pár metrov od veľkolepej sovietskej pamiatky. Je súčasťou civilného cintorína. O tomto vojnovom cintoríne bohužiaľ nemáme veľa informácií.

Na cintoríne je 67 hrobov, z toho 13 hromadných hrobov. Nachádzajú sa tu hroby č. 23-33, 62, 65 a 67. Koľko tiel je pochovaných v týchto masových hroboch nie je známe. Hroby č. 63, 64 a 67 sú bežné hroby. Archívy neobsahujú žiadne informácie o tom, koľko vojakov je pochovaných v týchto spoločných hroboch. Celkový počet hrobov je doplnený 51 samostatnými hrobmi. Podľa archívnych dokumentov je na cintoríne pochovaných 360 vojakov, ale tieto zdroje nie sú známe a nemôžeme to overiť bez ďalších informácií o bežných a hromadných hroboch.

Ďalšie údaje o padlých na cintoríne nie sú v zásade známe. Registračné záznamy neuvádzajú mená, národnosti ani oddiely vojakov pochovaných na tomto cintoríne. Všetci zomreli v rokoch 1914 - 1915. Na cintoríne sú pravdepodobne vojaci zabití v boji, ale aj tí, ktorí zomreli v dôsledku zranení alebo choroby za hranicami. Veľkou vzácnosťou je hrob československého vojaka Jána Hlaváča. Tento vojak zomrel za neznámych okolností v júli 1921 a bol pochovaný na tomto vojnovom cintoríne.

Cintorín bol založený v období prvej svetovej vojny. V medzivojnovom období sa na tomto cintoríne nezachovali žiadne dôkazy, ktoré by potvrdili akékoľvek pohrebiská na tomto cintoríne v medzivojnovom období.

Vojenský cintorín je dnes dôstojným vojnovým pamätníkom. Hrob je zarovnaný a zatrávnený. Symbolicky sú okolo cintorína umiestnené tetradské a tri kamenné krížiky. V strede cintorína je cesta vedúca k ústrednej pamiatke, ktorou je kovový kríž. Pri vstupe na cintorín je kamenná pamiatka s kamennou tabulou. Text na tabuli znie: „Tu leží 360 neznámych vojakov zabitých v prvej svetovej vojne“.

Tento cintorín však nie je iba miestom úcty. Má tiež veľkú kultúrno-historickú hodnotu. Je škoda, že na tomto mieste neexistuje vhodná informačná tabuľa, ktorá by informovala návštevníkov o histórii založenia cintorína.

Zdroj textu a titulnej foto: www.kvhbeskydy.sk

 • GPS: 49°18'38.81", 21°33'57.74"
V blízkosti výletu
Reštaurácie
 • Hotel Ondava**** 12.50 km
 • Penzión u Pepina 12.82 km
 • Penzión a reštaurácia Poľovníček 12.94 km
 • Penzión Nezábudka 14.53 km
 • Penzión Driečna ** 16.81 km
Ubytovanie
 • Hotel Ondava**** 12.50 km
 • Penzión u Pepina 12.82 km
 • Penzión a reštaurácia Poľovníček 12.94 km
 • Internát Teslák 13.63 km
 • Penzión Nezábudka 14.53 km
Výlety v okolí