Kostol sv. Heleny, Kvetnica

Kostol sv. Heleny v Kvetnici sa nachádza v peknom prostredí lesoparku neďaleko Popradu. Kostolík bol postavený zo zbierok Petra Rátha a jeho najbližších príbuzných na mestských pozemkoch v rokoch 1909 – 1910.

Počas prevádzky liečebného ústavu poskytoval kostol pacientom duchovnú útechu. Svoje duchovné poslanie prestal plniť v roku 1952 a stal sa skladom. Jeho znovuotvorenie ohlásil zvon na Vianoce 24. 12. 1989. Po dôkladnej oprave poškodených vitráží a doplnení interiéru bol kostolík druhýkrát vysvätený na sviatok sv. Heleny 18. 8. 1990.

V blízkosti Kostola sv. Heleny sa nachádza aj kaplnka zasvätená Panne Márii z Lúrd. Vysvätená bola 6. júna 1948.

Zdroj: www.poprad.sk

Titulná foto: MIK Poprad