Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Vojňany

Podľa ústnej tradície sa v roku 996 na území Vojňan zastavil sv. Vojtech a pokrstil tu miestneho obyvateľa Edena. Na jeho počesť bol postavený prvý kresťanský kostol. V 1. Polovici 14.stor. si Vojňančania v gotickom slohu v blízkosti základov prvého kostola postavili jednoloďový rímskokatolícky kostol, zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej. V interiéri sa pôvodne nachádzal skrinkový oltár zhotovený po r.1300. Dnes sa nachádza v Slovenskej národnej galérií. Zo života cirkvi sa zachoval najstarší dokument (1363), v ňom spišský prepošt Benedikt potvrdzuje listinu spišského prepošta Mikuláša z 9. 5. 1355, ktorou určuje obyvateľom Vojnian výšku a termíny splatnosti cirkevných dávok. Zdroj: Garstková J., Nevlazla M., Šleboda J.: Sakrálne pamiatky v členských mestách a obciach Združenia Región „Tatry“. ISBN: 978-80-89426-06-5