Múzeum tokajíckej tragédie

Zaujímavým a historicky významným tipom na výlet je múzeum tokajíckej tragédie a pomník, ktorý je mementom tejto hroznej udalosti. Je dôležité nezabúdať na udalosti, ktoré sú súčasťou histórie Slovenska ako aj jednotlivých krajov.

Obec Tokajík sa nachádza v okrese Stropkov. V obci Tokajík na severovýchode Slovenska sa nachádza Expozícia Múzea SNP s názvom Fašistické represálie na východnom Slovensku. Dňa 19. novembra 1944 zavraždili fašisti 32 nevinných mužov v Tokajíku. Dvaja ostali nažive ako svedkovia strašnej, neľudskej, ale zverskej fašistickej zlovôľe. Na prosbu Medvedza a Stropkovského prišli 12. decembra 1944 občania zo susedných Piskoroviec a zakopali obete do spoločného hrobu na mieste vraždy. Po návrate z evakuácie požiadali príbuzní o exhumáciu zavraždených obetí, aby ich mohli pochovať tradičným spôsobom. Vypálených bolo 27 domov a 28 hospodárskych budov. Dňa 4. apríla 1945 sa na obecnom cintoríne konal pohreb obetí za účasti množstva ľudí z okolitých dedín.

Oproti Múzeu tokajíckej tragédie sa nachádza pamätník venovaný obetiam fašistických represálií v obci Tokajík, ktoré boli zavraždené pri vypálení obce 20. novembra 1944. Severovýchod Slovenska je bohatý na zaujímavé lokality, ktoré sú historicky prepojené s prvou aj s druhou svetovou vojnou. Medzi najznámejšie oblasti patrí okrem obce Tokajík aj Duklianske bojisko a pamätníky na Dukle, ktoré ročne navštívia tisícky turistov.


Zdroj/foto: https://www.dukladestination.com/atrakcie-destinacie/pamaetnik-tokajickej-tragedie/

POZRI TIEŽ:

SvidníkNavštívte mesto duší padlých vojakov, kde budete môcť vidieť miesta, kde prebiehali boje počas II. svetovej vojny. Na mieste bojov sa nachádza v súčasnosti niekoľko pamätníkov a časť pôvodného zachovaného vojenského arzenálu.