Osturňa

Malebné drevenice a nádherná príroda. Taká je Osturňa. Živý skanzen tvorí 157 pamiatkovo chránených objektov. Najstarších obyvateľov môžete ešte aj dnes stretnúť v tradičnom ľudovom kroji.

Obec Osturňa vznikla v regióne Spiš, v oblasti Zamaguria, ktorej veľkú časť vlastnil rod Berzeviczy A. Görgey. Tento rod zakladal obce prostredníctvom "šoltýsov", ktorí hľadali ľudí vhodných na osídlenie daných oblastí a na založenie osád. Takýto osadníci sa stali poddanými majiteľa pôdy, ale boli oslobodení od daní aj na 20 rokov. V 15. a 16 storočí osídľovali Zamagurie na základe valašského práva aj karpatsko-rusínski obyvatelia. Takýmto spôsobom vznikla aj obec Osturňa.

Od svojho vzniku Osturňa odolávala povstaniam, požiarom, morovej epidémii, vojnám, ale tešila sa aj hospodárskym, kultúrnym, školským a duchovným rozvojom. V roku 1648 v nej stál kostol aj fara. V roku 1979 bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

 Osturňa. Foto: Jano Štovka, MQEP

Živý skanzen

V Osturni sa zachovalo niekoľko pôvodných goralských usadlostí. Celkovo sa v nej nachádza 157 pamiatkovo chránených objektov. V prednej časti typického dvora je drevený zrubový dom so sedlovou strechou krytou šindľom. Vzadu sa nachádza stodola s maštaľou.

Osturňa sa preslávila aj tradičnými osturňanskými jedlami, ktoré pozostávajú prevažne z bryndze, zemiakov a slaniny – tradičných surovín pracujúceho goralského ľudu.

 Drevenica v Osturni. Foto: Jano Štovka, MQEP

Zdroj: www.karpatskamapa.sk

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

POZRI TIEŽ:

Múzeum Ždiarsky domŽdiar je rázovitá obec pod úpätím Belianskych Tatier so svojim typickým folklórom a tradíciami. Múzeum prevedie návštevníkov spôsobom života Goralov, k prehliadke patrí aj možnosť obliecť sa do ždiarskeho kraja. Drevený Kostol sv. Anny, Tatranská JavorinaNetypický drevený kostolík dal v rokoch 1902 – 1903 postaviť knieža Kristián Kraft Hohenlohe, bohatý nemecký šľachtic. Umiestnenie kostola vytvára nádhernú scenériu s Vysokými Tatrami v pozadí. Lovecký zámoček Hohenlohe, Tatranská JavorinaDrevený zámoček z konca 19. storočia bol sídlom správy rozsiahlych majetkov kniežaťa Hohenlohe. Neskôr slúžil na reprezentačné účely najvyšších ústavných činiteľov, verejnosti ho sprístupnil prezident A. Kiska. Belianska jaskyňaBelianska jaskyňa je jedným z podzemných klenotov Slovenska. Zároveň ide o jedinú sprístupnenú jaskyňu vo Vysokých Tatrách.