Stužica

V hlbokom údolí Stužickej rieky, neďaleko najvýchodnejšie položenej slovenskej obce Nová Sedlica, sa rozprestiera jedno z najvýznamnejších chránených území na Slovensku, prales Stužica. Stužica je so svojou výmerou 615 ha naším najväčším kompaktným pralesom. Nachádza sa v Bukovských vrchoch na slovesnko-poľsko-ukrajinskom trojmedzí.

Oblasť Stužice je ľudskou rukou nedotknutá, prelínajú sa tu všetky vývojové štádiá lesa. Nájdeme tu mladé stromčeky i mŕtve drevo – stojace či ležiace – v rôznych stupňoch rozkladu. V pralese sa nachádzajú mnohé pôvodné karpatské rastliny a živočíchy vrátane niekoľkých endemitov (druhov, ktoré sa nevyskytujú nikde inde). Z lesných typov biotopov výrazne dominujú bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, kde hlavnou drevinou je buk. Pri jedli bol nameraný najhrubší obvod kmeňa 392 cm, pri buku 322 cm. V poslednej dobe sa tu začína objavovať zubor európsky, z Poľska sa občas zatúla i los mokraďový.

Stužická rieka, Zdroj: Jiři Komárek CC BY-SA 4.0

Lokalita pralesa je dobre prístupná aj po turistických chodníkoch. Cez lokalitu prechádza červeno značkovaný turistický chodník z Novej Sedlice na Kremenec, ktorý  v údolí pri Stužickej rieke vedie na malej časti aj priamo po násype bývalej lesnej železničky. Po hrebeni Polonín na hranici s Poľskom prechádza modro-červená turistická značka a po západnej hranici lokality pralesa ide zase zeleno značkovaný turisticky chodník.

Prales Stužica je súčasťou série lokalít karpatských bukových pralesov na Ukrajine a Slovensku, ktoré boli v roku 2007 zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Zdroj: vypadni.sk, slovenskycestovatel.sk 

Zdroj titulná foto: Jiří Komárek – Vlastné dielo CC BY-SA 4.0

Pozri tiež:

Bukovské vrchyAk niekto hľadá pokoj a chce uniknúť aspoň na chvíľu od civilizácie, nenájde na Slovensku asi lepšie miesto, ako Bukovské vrchy. Nachádzajú sa v severovýchodnom rohu Slovenska pri hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. Tento kraj v minulosti, ale aj dnes patri medzi najmenej rozvinuté a osídlené oblasti Slovenska, čo na druhej strane prispelo k tomu, že tu návštevník stále nájde zachovalú a divokú prírodu vrátane pralesov. Národný park PoloninyNárodný park Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom a do siete slovenských národných parkov pribudol v roku 1997. Je lokalizovaný na slovensko-poľsko-ukrajinskom KremenecVrch Kremenec s nadmorskou výškou 1 221 m n. m. je súčasťou Bukovských vrchov a Národného parku Poloniny. Od roku 2007 je v zoznamoch Svetového dedičstva UNESCO zapísaný aj Jarabá skalaNárodná prírodná rezervácia Jarabá skala sa nachádza v Bukovských vrchoch na slovensko-poľskom pohraničnom hrebeni v katastroch obcí Zboj, Runina a Ruské. Oblasť rezervácie