Tufová tiesňava

Pri obci Ploské v predhorí Slanských vrchov sa nachádza významná geologická lokalita Tufová tiesňava. Ide o málo známe územie, ktoré svojou jedinečnosťou si však zasluhuje pozornosť, keďže sa jedná o jedinú tufovú tiesňavu na Slovensku.

Tuf je usadená hornina vulkanického pôvodu, zložená z jemnozrnných sopečných vyvrhlín, hlavne sopečného popola, prachu prípadne pemzy, ktoré sa ukladali vo vrstvách v rozličnej vzdialenosti od sopiek na súši aj vo vodnom prostredí. Tiesňava vznikla zarezávaním vodného toku do mäkkého tufového podložia. Najkrajšia časť tiesňavy je hneď na začiatku, má asi 50 metrov a je to pekne tvarovaný tuf s výškou stien 7 – 10 metrov. Neskôr je tiesňava ťažšie priechodná kvôli popadaným stromov. Tie jej však dodávajú tajomný ráz. Pri topení snehu alebo po výdatných dažďoch je tiesňava plná vody.

Ďalšou zaujímavosťou lokality je, že tu môžeme nájsť kusy skameneného dreva. Tie sa vyplavujú z nadložia tvoreného varhaňovskými štrkmi. Skamenelé alebo prekremenené drevo vzniklo pred 20 až 200 miliónmi rokov, kde bolo drevo pochované pod sedimentom, ktorý ho chránil pred vplyvom kyslíka a tým sa zabránilo rozloženiu dreva. Všetky organické materiály boli premenené na minerály, hlavne kremičitany ako napríklad kremeň, pričom štruktúra dreva zostala zachovaná.

Tufova tiesnava 2

Ak sa presunieme o pár kilometrov ďalej do obce Rankovce, môžeme navštíviť prírodnú rezerváciu Rankovské skaly. Rezervácia bola vyhlásená v roku 1976 na ploche 23,7 ha za účelom ochrany významného skalného komplexu s početnými chránenými druhmi rastlín a živočíchov.

Samotné Rankovské skaly sú reliktom menšieho stratovulkánu pyroxenických andezitov vysoké 50 – 80m. Výslnné vrcholy skalných stien sú porastené teplomilnou vegetáciou. Na sutinovom podloží sa vyvinuli javorovo- lipové lesné spoločenstvá, ktoré sú domovom viacerých vzácnych druhov vtákov ako je výr skalný, krutihlav hnedý, sova dlhochvostá a rôzne spevavce. Skalný komplex ponúka výhľady na celé údolie Torysy, časť Slanských vrchov, časť Zemplínskych vrchov, mesto Košice, Košickú kotlinu, Čergov, Volovské vrchy a Čiernu horu. Pri priaznivom počasí sa dá dovidieť až na končiare Vysokých Tatier.

Keďže je tu 5. stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka, zberať lesné plody, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho. Ku skalám sa dostanete zeleným turistickým chodníkom z obce Herľany, kde ak budete mať šťastie uvidíte striekať Herliansky gejzír.

Zdroj textu a fotografií: Regionálne centrum ochrany prírody Prešov

POZRI TIEŽ:

Herliansky gejzírHerliansky gejzír sa od klasických gejzírov odlišuje situovaním vo vulkanických vrchoch so skončenou sopečnou činnosťou a zásadne tým, že sa umelo akt...

Zámutovské skalyPrírodná rezervácia Zámutovské skaly sa nachádza v katastroch obcí Zámutov a Rudlov. Zámutovské skaly sú jedným z najvýznamnejších prírodných výtvorov v Slánskych vrchoch.

  • Adresa: Slanské vrchy
  • GPS: 48°45'2.98", 21°31'3.74"