Drevený chrám, Jalová
Východ Slovenska je okrem množstva zaujímavostí známy aj veľkým počtom drevených chrámov. Gréckokatolícky drevený chrám svätého Juraja v Jalovej pochádzajúci z roku 1792...
Drevený chrám, Krajné Čierno
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého bol postavený v roku 1730 v obci Krajné Čierno a zasvätený jednému z najvýznamnejších východných svätcov.
Drevený chrám, Príkra
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala archanjela v obci Príkra bol postavený v roku 1777. V 30. rokoch 20. storočia bol chrám z pôvodného miesta prenesený o niekoľko desiatok metrov vyššie.
Drevený chrám, Šemetkovce
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala archanjela bol postavený na návrší za obcou Šemetkovce v roku 1752. V čase druhej svetovej vojny bol chrám poškodený. K jeho obnove došlo po roku 1945.
Drevený chrám, Vyšný Komárnik
Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci postavený okolo polovice 18. stor. a zasvätený bol sv. Kozmovi a Damiánovi. Zachoval sa až do začiatku 20.stor., kedy bol pravdepodobne zničený
Drevený chrám, Brežany
Ojedinelý drevený chrám v Brežanoch bol postavený v r.1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi. Spočiatku boli všetci obyvatelia obce gréckokatolíci, avšak v 50. rokoch
Drevený chrám, Hrabová Roztoka
Drevený gréckokatolícky chrám v Hrabovej Roztoke bol postavený v polovici 18. stor. Zasvätený bol jednému z najvýznamnejších východných svätcov sv. Bazilovi Veľkému. Stavba je
Drevený chrám, Uličské Krivé
Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala v Uličskom Krivom bol postavený v roku 1718 pravdepodobne na mieste pôvodného staršieho chrámu. Počas druhej svetovej vojny, v
Drevený chrám, Dobroslava
Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskevy v Dobroslave v okrese Svidník vznikol na začiatku 18. storočia, v roku 1705.
Drevený chrám, Hunkovce
Neveľký drevený chrám v Hunkovciach bol postavený koncom 18. stor. uprostred cintorína. Tento malý chrám bol dostačujúci pre vtedajší počet obyvateľov. Je zasvätený Ochrane
Drevený chrám, Korejovce
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Korejovciach v okrese Svidník bol postavený v roku 1764.
Drevený chrám, Miroľa
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v roku 1770. Po skončení 2. svetovej vojny, kedy bol značne poškodený, bol opravovaný hneď v roku 1945.
Drevený chrám, Nižný Komárnik
Pôvodný drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený pravdepodobne v polovici 18. stor. (niektoré zdroje uvádzajú r.1788). Počas 1. svetovej vojny
Drevený chrám, Potoky
Gréckokatolícky drevený filiálny chrám bol postavený v r.1773. Zasvätený bol sv. Paraskeve. Ani počas dvoch svetových vojen nedošlo k veľkému poškodeniu. Opravovaný bol až v
Drevený chrám, Frička
Drevený gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala stojí uprostred obce Frička na miernej vyvýšenine od roku 1829. Z tohto obdobia si chrám zachoval svoju súčasnú podobu aj napriek tomu,
Drevený chrám, Lukov – Venécia
Gréckokatolícky drevený chrám svätých Kozmu a Damiána v Lukove – Venécii stál pôvodne v obci Nová Ves pri Novom Sonči v Poľsku. Obyvatelia Venécie chrám odkúpili a previezli do svojej obce.
Drevený chrám, Varadka
Pôvodný drevený gréckokatolícky chrám v obci Varadka bol postavený v druhej polovici 18. stor. a bol zasvätený Ochrane presvätej Bohorodičky. O jeho zániku existujú dve teórie.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Tatranská Kotlina
Rímskokatolícky drevený kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený podľa projektu Antona Müllera z Levoče na podnet kniežaťa Hohenloheho. Situovaný je v severozápadnej časti
Drevený chrám, Habura
Pôvodný drevený chrám v obci Habura neďaleko Medzilaboriec postavili začiatkom 16. storočia. Dnes na tomto mieste stojí jeho verná kópia. Pôvodný drevený chrám zo 16. storočia bol
Drevený chrám, Topoľa
Gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala Archanjela je situovaný v malej obci Topoľa, ktorá leží v okrese Snina, v oblasti Národného parku Poloniny. Práve v tejto obci sa začiatkom 19.
Drevený chrám, Šmigovec
Drevený gréckokatolícky chrám v Šmigovci bol postavený na svahu uprostred cintorína v roku 1755 a zasvätený Nanebovstúpeniu Pána. Ide o jeden z najmenších kostolíkov v regióne Snina. V dôsledku
Drevený chrám, Krivé
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša v obci Krivé upúta svojou krásou každého návštevníka. Zrubový chrám pochádzajúci z roku 1826 stojí na mieste staršej stavby z roku 1718,
Drevený chrám, Vyšná Polianka
Súčasný drevený filiálny chrám vo Vyšnej Polianke bol postavený v roku 1919 na mieste pôvodného chrámu z roku 1810. Ten bol zničený počas 1. svetovej vojny, pravdepodobne vojskom.
Drevený chrám, Nová Polianka (Svidník)
Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskevy z Novej Polianky je ozdobou jedinečného svidníckeho skanzenu na severovýchode Slovenska. Kostolík pochádza z roku 1766.