Kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Stropkov
Vývin farského kostola v Stropkove z hradnej kaplnky predchádzal skutočne mnohými etapami prestavby. Bolo to z priestorového dôvodu alebo ako následok neočakávaných udalostí,
Drevený chrám, Frička
Drevený gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala stojí uprostred obce Frička na miernej vyvýšenine od roku 1829. Z tohto obdobia si chrám zachoval svoju súčasnú podobu aj napriek tomu,
Drevený chrám, Lukov – Venécia
Gréckokatolícky drevený chrám svätých Kozmu a Damiána v Lukove – Venécii stál pôvodne v obci Nová Ves pri Novom Sonči v Poľsku. Obyvatelia Venécie chrám odkúpili a previezli do svojej obce.
Konkatedrála sv. Mikuláša
Stavba monumentálneho farského chrámu Konkatedrála sv. Mikuláša bola ukončená v roku 1515. Napriek viacerým stavebným úpravám a veľkému požiaru v roku 1788 si neskorogotická stavba
Drevený chrám, Varadka
Pôvodný drevený gréckokatolícky chrám v obci Varadka bol postavený v druhej polovici 18. stor. a bol zasvätený Ochrane presvätej Bohorodičky. O jeho zániku existujú dve teórie.
Chrám Svätej Trojice, Svidník
Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku tak, ako aj iné cirkevné obce prežila obdobie, keď podľa zákona musela svoj chrám odovzdať, (bol to chrám, ktorý sa nachádza v lokalite
Chrám Božej múdrosti, Svidník
Na konci 18. stor, približne v r.1785 až 1800 sa začalo s výstavbou murovaného chrámu vo Vyšnom Svidníku. Chrám je postavený v neskorobarokovom štýle a je farským chrámom.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Hanušovce nad Topľou
Tento ranogotický kostol je zasvätený Panne Márii Nanebovzatej, z r.1332 existuje farská pečať, na ktorej sa vedľa textu nachádza vyobrazenie patrónky chrámu, farnosti a mesta. Na
Evanjelický kostol v Hanušovciach nad Topľou
Počas vlády cisára Jozefa II., ktorý v roku 1781 vydal Tolerančný patent zrovnoprávňujúci všetky vierovyznania v Rakúsko- Uhorsku, si hanušovský evanjelici v roku 1783 od jari do leta
Hanušovská Kalvária
Iniciatívou veriacich a vtedajšieho farára Jána Švec-Bilého, bola farská záhrada v r. 1995 prestavaná na Kalváriu. Do zeme bolo osadených 14 drevených krížov, o ktorých
Kostol Panny Márie Ružencovej, Radvanovce
Kostol v Radvanovciach bol pôvodne malou kaplnkou, ktorá však nutne potrebovala obnovu a prestavbu. Veriaci začali kostol obnovovať. Prestavba kostola trvala jeden rok. V roku 1968, na
Stropkovská Kalvária na Bani
V roku 1995 bola vybudovaná Kalvária s názvom ,,Stropkovská Kalvária na Bani.“ Základný kameň Kalvárie požehnal Sv. Otec Ján Pavol II. v Košiciach dňa 2. 7. 1995. Jednotlivé
Kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice, Stropkov
Stropkovský františkánsky kláštor bol založený r.1616, kedy.Roku 1673 po predchádzajúcich rokovaniach schválil uhorský provinciál stavbu nového kláštora a začalo sa s jeho
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Ľubica
Farský rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Ľubici, pochádzajúci z polovice 13. storočia, je najväčším dvojloďovým kostolom na Spiši. Kostol bol postavený ešte v románskom slohu so
Kaplnka Lurdskej Panny Márie v Starom Smokovci
Kaplnka Panny Márie Lurdskej v Starom Smokovci je prvým murovaným kostolíkom, ktorý dal postaviť veľprepošť zo Spišskej Kapituly v roku 1836 a bol zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Tatranská Kotlina
Rímskokatolícky drevený kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený podľa projektu Antona Müllera z Levoče na podnet kniežaťa Hohenloheho. Situovaný je v severozápadnej časti
Kostol Panny Márie Nanebovzatej, Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica má svoj kostol od roku 1900. Kostol bol postavený na chotári, ktorý územne patril do Veľkej Lomnice a cirkevne prináležal pod správu rímskokatolíckej farnosti v
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Dolný Smokovec
Kostol Božského Spasiteľa stojí od roku 1890 v Dolnom Smokovci. Bol postavený pre potreby tatranských hostí, ako aj pre potreby rastúcej dolnosmokoveckej osady. V čase postavenia patril
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Starý Smokovec
Neogotický kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (z roku 1888) je dominantou v Starom Smokovci. Kostol je postavený vo vysokohorskom alpskom štýle so svojim charakteristickým
Evanjelický kostol v Tatranskej Lomnici
Kostol sv. Trojice v Tatranskej Lomnici dali postaviť dve maďarské grófky Katarína a Jolana Pejacsevichové a bol dokončený v roku 1902. Chrám projektoval Gedeon Majunke v slohu alpských
Evanjelický kostol v Novom Smokovci
Asi 100 metrov poniže Kúpeľov Nový Smokovec sa nachádza evanjelický kostol, ktorý bol postavený v roku 1887. Hlavným iniciátorom jeho stavby bol Dr. Szontagh, no štedrými darmi
Evanjelický kostol v Tatranskej Kotline
Kostol v Tatranskej Kotline z roku 1906 je najmladším z trojice evanjelických a.v. kostolov vo Vysokých Tatrách. Je riešený ako netradičná asymetrická dispozícia dvojlodia s jednou
Kostol sv. Ondreja, Štrba
Štrbská katolícka farnosť je jednou z najstarších v spišskej diecéze. Datuje sa od roku 1222. V starých schematizmoch sa volá Antiqua parochia starobylá farnosť. Hlavný oltár sv.
Evanjelický kostol v Štrbe
V Štrbe prešiel zbor ECAV k reformácii v 1.polovici 16. storočia. Po odobratí kostola sa Štrba uchádzala o stavbu kostola artikulárneho. V roku 1784 postavili v obci tolerančný kostol bez