Kostol Matky Ustavičnej Pomoci, Stará Ľubovňa
Základný kameň posvätený pápežom Jánom Pavlom II. 22.apríla 1990. Kostol bol vysvätený 7. novembra 1993. Súčasťou kostola je aj zvonica dokončená v roku 2002. V nasledujúcich
Kostol sv. Jozefa, Podsadek
Kostol sa nachádza v mestskej časti Starej Ľubovne v Podsadku. Súčasťou kostola je zvonica postavená v roku 1991, ktorá nahradila drevenú zvonicu postavenú v šesťdesiatych rokoch 20.
Kostol sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
Kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni sa nachádza v strede námestia. Je to rímsko-katolícky gotický kostol z konca 13. storočia. Prestavaný bol v druhej polovici 17. storočia. V
Kostol sv. Petra a Pavla, Stará Lesná
V roku 1294 sa začalo s výstavbou zvonice, bola to románska veža s malou kaplnkou. Okolo roku 1457 bol k zvonici pristavený neskorogotický rímskokatolícky kostol, ktorý bol v roku 1793
Renesančná zvonica v Strážkach
Renesančná zvonica spolu s neskorogotickým kostolom sv. Anny a renesančným kaštieľom tvoria významný komplex Národných kultúrnych pamiatok. Zvonica je typickým reprezentantom
Kostol sv. Anny, Strážky
Výstavba kostola spadá na koniec 15. resp na začiatok 16.st. V tomto období boli Strážky v držbe rádu Kartuziánov, začiatkom 16.st.prešla do držby rodiny Tarcayovcov. Kostol sv. Anny je
Evanjelický kostol v Spišskej Belej
Reformácia sa v priebehu 16.st. veľmi rýchlo šírila na území Spiša aj vďaka početnému nemeckému etniku, ktoré tu už stáročia žilo. Lutherovo učenie sa šírilo prostredníctvom
Kostol sv. Antona Pustovníka, Spišská Belá
Rímsko-katolícky kostol sv. Antona Pustovníka sa začal budovať na návrší, podobne ako všetky kostoly na Spiši po polovici 13. st. Plynulo to z ponaučenia, ktoré pôvodné no i
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Podolínci
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého je barokovo-klasicistická stavba z konca 18. storočia. Je poligonálne ukončená. Nad otvorenou časťou je oblúkový štít, na ktorom sú tri festíny a
Kostol sv. Anny, Bardejov
Kostol sv. Anny stojaci v areáli cintorína sv. Anny v Bardejove bol postavený v roku 1822. Pôvodná kaplnka bola v 90. rokoch 20. storočia prestavaná na kostol. Pri kostole je postavený kamenný
Kostol sv. Michala archanjela, Osturňa
Murovaný gréckokatolícky chrám sv. Michala Archanjela pochádza z roku 1796. Súčasťou chrámu sú dve veže. Prvá je od základu postavená z pevných materiálov a je pripojená ku
Chrám sv. Mikuláša, Oľšavica
Kostol sv. Mikuláša je postavený na mierne vyvýšenom teréne a dodnes obohnaný múrom so vstupnou bránou. Pravdepodobne už k výstavbe tohto kostola sa viaže listina zo 4. mája 1308, v
Kostol sv. Petra a Pavla, Bardejov
Kostol sv. Petra a Pavla patrí grécko-katolíckej cirkvi. Eklektická stavba z rokov 1901-1902 postavená pri hradobnej priekope v juhozápadnej časti historického jadra mesta. Na fasáde
Kostol sv. Michala, Šarišské Michaľany
Rímskokatolícky Kostol sv. Michala bol postavený na základoch starého kostolíka v r.1785 podľa románskeho vzoru - oblúkovité okná, klenby a polkruhové sanktuarium. K umeleckým
Evanjelický kostol v Ľubici
Evanjelický kostol v obci Ľubica je pôvodne pozdĺžny objekt s pristavenou vežou, neskôr prestavený do podoby s pôdorysom v tvare gréckeho kríža. Centrum stĺpovej oltárnej
Kostol Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Ľubica
Gréckokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie je pôvodne kaplnka prestavená z väčšieho domu(1930). Obdĺžnikový vnútorný priestor je podopretý šiestimi podperami.
Kostol sv. Jána Krstiteľa, Stráže pod Tatrami
Kostol sv. Jána Krstiteľa pochádza zo 14. storočia, zbarokizovaný bol v roku 1777. Na hlavnom oltári je obraz Krst Krista v Jordáne z konca 18.stor. Na jednom z bočných oltárov je
Kostol sv. Alžbety, Dravce
Rímskokatolícky Kostol sv. Alžbety v obci Dravce v sebe ukrýva niekoľko výnimočností, vďaka ktorým je zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatok Slovenska. Pôvodne ranogotický kostol bol
Kostol sv. Vavrinca, Jakubovany
Rímskokatolícky Kostol sv. Vavrinca diakona v Jakubovanoch je jednoloďovou stavbou so štvorcovým presbytériom, ktoré má gotický pôdorys typu dedinských kostolov z čias okolo roku 1300. Od
Chrám svätých Sedmopočetníkov, Sukov
Na mieste pôvodnej pravoslávnej drevenej cerkvi si sukovčania postavili kamenný chrám na počesť svätého Nikolaja. V roku 1660 ho posvätil pravoslávny biskup Antonij z Przemyšľa, o
Kaštieľ Šarišské Michaľany
Na mieste kaštieľa stála už v 15. storočí zemianska kúria. V rokoch 1585-1642 bola prebudovaná na renesančný kaštieľ. Je to prízemná budova so 4 nárožnými baštami. Jeho
Kostol sv. Alžbety Uhorskej, Hermanovce
V Hermanovciach sa predpokladá kostol už v roku ich založenia, v r.1320. Bol pravdepodobne drevený a takmer určite môžme povedať, že stál na mieste kostola dnešného. Neskôr bol kostol
Kostol sv. Bartolomeja, Fričovce
Stredoveký chrám bol vybudovaný na vyvýšenine (462 m n. m.) v centre stredovekej obce Frich. Tá vznikla v rámci šoltýskej kolonizácie, keď tam prvých osadníkov priviedol šoltýs
Kostol Obetovania Pána, Orkucany
Kostol Obetovania Pána (pôvodne Očisťovania Panny Márie) bol pôvodne ranogotický z konca 13. stor. Neskoršie bol prestavaný v barokovom štýle (1710). Klasicisticky bol upravený v