Drevený chrám, Jalová
Východ Slovenska je okrem množstva zaujímavostí známy aj veľkým počtom drevených chrámov. Gréckokatolícky drevený chrám svätého Juraja v Jalovej pochádzajúci z roku 1792...
Drevený chrám, Krajné Čierno
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého bol postavený v roku 1730 v obci Krajné Čierno a zasvätený jednému z najvýznamnejších východných svätcov.
Chrám svätého Jána Krstiteľa, Prešov
Pôvodne gotický jednoloďový kostol. V 17. storočí bol spojený s minoritským kláštorom a v 18. storočí barokovo prestavaný do súčasnej podoby. V 1. polovici 14. storočia bola
Chrám Nanebovzatia Panny Márie, Čemerné
Chrám v mestskej časti Čemerné bol postavený v rokoch 1905 - 1910 v štýle tzv. uhorskej secesie podľa projektu arch. E. Lechnera, na mieste pôvodného barokového kostola z roku 1797.
Kostol sv. Michala archanjela, Sulín
Kostol sv. Michala archanjela (gréckokatolícky) je neoklasicistický, postavený roku 1879. Je jednoloďový, s rovným uzáverom presbytéria a s rovným stropom. Pred svätyňou sú po
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Vojňany
Podľa ústnej tradície sa v roku 996 na území Vojňan zastavil sv. Vojtech a pokrstil tu miestneho obyvateľa Edena. Na jeho počesť bol postavený prvý kresťanský kostol. V 1. Polovici
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Volica
V obci Volica sa nachádza gréckokatolický chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, postavený v r. 1796, obnovený v rokoch 1922, 1954, 1996. Vnútorné zariadenie je z prvej polovice
Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sabinov
Najvýznamnejšou a súčasne najstaršou architektonickou pamiatkou mesta Sabinov je gotický kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Pôvodný kostol v roku 1461 úplne vyhorel,
Drevený chrám, Príkra
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala archanjela v obci Príkra bol postavený v roku 1777. V 30. rokoch 20. storočia bol chrám z pôvodného miesta prenesený o niekoľko desiatok metrov vyššie.
Drevený chrám, Šemetkovce
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala archanjela bol postavený na návrší za obcou Šemetkovce v roku 1752. V čase druhej svetovej vojny bol chrám poškodený. K jeho obnove došlo po roku 1945.
Drevený chrám, Vyšný Komárnik
Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci postavený okolo polovice 18. stor. a zasvätený bol sv. Kozmovi a Damiánovi. Zachoval sa až do začiatku 20.stor., kedy bol pravdepodobne zničený
Drevený chrám, Brežany
Ojedinelý drevený chrám v Brežanoch bol postavený v r.1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi. Spočiatku boli všetci obyvatelia obce gréckokatolíci, avšak v 50. rokoch
Drevený chrám, Hrabová Roztoka
Drevený gréckokatolícky chrám v Hrabovej Roztoke bol postavený v polovici 18. stor. Zasvätený bol jednému z najvýznamnejších východných svätcov sv. Bazilovi Veľkému. Stavba je
Drevený chrám, Uličské Krivé
Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala v Uličskom Krivom bol postavený v roku 1718 pravdepodobne na mieste pôvodného staršieho chrámu. Počas druhej svetovej vojny, v
Chrám sv. Michala archanjela, Borov
Cerkev sv. Michala archanjela v Borove je gréckokatolíckym chrámom, ktorý bol postavený zo staršej stavby roku 1775, vnútorné zariadenie s ikonostasom je z roku 1873. Obec Borov je
Drevený chrám, Dobroslava
Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskevy v Dobroslave v okrese Svidník vznikol na začiatku 18. storočia, v roku 1705.
Drevený chrám, Hunkovce
Neveľký drevený chrám v Hunkovciach bol postavený koncom 18. stor. uprostred cintorína. Tento malý chrám bol dostačujúci pre vtedajší počet obyvateľov. Je zasvätený Ochrane
Drevený chrám, Korejovce
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Korejovciach v okrese Svidník bol postavený v roku 1764.
Drevený chrám, Miroľa
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v roku 1770. Po skončení 2. svetovej vojny, kedy bol značne poškodený, bol opravovaný hneď v roku 1945.
Drevený chrám, Nižný Komárnik
Pôvodný drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený pravdepodobne v polovici 18. stor. (niektoré zdroje uvádzajú r.1788). Počas 1. svetovej vojny
Drevený chrám, Potoky
Gréckokatolícky drevený filiálny chrám bol postavený v r.1773. Zasvätený bol sv. Paraskeve. Ani počas dvoch svetových vojen nedošlo k veľkému poškodeniu. Opravovaný bol až v
Kostol sv. Anny, Dlhá Lúka
Kostol Svätej Anny je postavený v miestnej časti Bardejova - Dlhá Lúka. Klasicistický, postavený v rokoch 1825-26, svätyňa prestavaná a bočné kaplnky pristavané koncom 90-tych rokov
Evanjelický Kostol Svätej Trojice
Kostol bol postavený začiatkom 19. storočia. V interiéri dominujú obrazy – Posledná večera na predele pochádzajúca z Norimberskej školy a obraz Samota ukrižovaného Krista Pána na
Evanjelický kostol v Spišskej Sobote
Kostol bol postavený v roku 1777. V interiéri sa nachádza klasicistický oltár z polovice 19. stor. a na ňom je obraz Kristus na Olivovej hore z roku 1852. Kazateľnica, krstiteľnica, empora a